WAVING LED RIBBON

[WAVING LED RIBBON]
Director : Minoru Fujimoto, SHIRASU
Music : Makoto Shozu(FLIGHTGRAF), SunaoSystem
Choreographer : Tomoya Tsunashima(Via Colorguard)
Performer : Via Colorguard(Haruka, Chikara, Hitomi, Rihona, Akari, Percy, Nao, Kae, Hiyori, Honoka, Konami, Miyu, Sumika, Tomoya, Risako, Chisato, Maiko, Karin, Minami, Ayame)
Lighting Effects Designer : SHIRASU
Hardware Design : Yutaka Yanagisawa
Software Design : Keisuke Ono
Casing Design : Takehito Nakatsu(MERGETECTS)
Props Design : Nana Fumiki
Lighting : Masaki Morii
Camera : dox Inc, Tatsuhiko Suzuki, Yuta Togame, Takaya Mitsunaga
Editor : Tatsuhiko suzuki
Calligraphy Title : Kawase Miyuki
Photo : Ryuichi Ono
Technical Staff : Nana Fumiki, Hinano Hasegawa, Ryo Terada, SUZUMI, Shuto Murai, Sayaka Michido
CW & PR & Promotion : HYTEK(Takaya Mitsunaga, Honmaru Michido)

Location : Komazawa Olympic Park


オーケストレーションを担当。
mplusplusのスズキさんと初コラボ。